นพ.นวชน สิริกาญจนพล

นพ.นวชน สิริกาญจนพล

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 46448

พูจองคลินิก ยกระดับความงาม มาตรฐานเกาหลี
ติดต่อเราเพื่อปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558

CERTIFICATE SPECIALIST

 • Certificate of Attendance in Soft Cadaver Dissectiob : Eyelid ,Orbit and Lacrimal System ,Chulalongkorn Universit ,Thailand
 • Certificate of Advance dermatology , School of Anti-anging and regernerative medicine, Mae Fae Luang University
 • Certificate of Basic and Advance Botox injection,School of Anti-anging and regernerative medicine, Mae Fae Luang University
 • Certificate of Attendance in Hand-on Dissecting Facial Aesthetic Procedure workshop TACS 2018,BKK, Thaialnd
 • Certificate of Basic and Advance Filler injection,School of Anti-anging and regernerative medicine, Mae Fae Luang University
 • Certificate of Injectable therapy,School of Anti-anging and regernerative medicine, Mae Fae Luang University
 • Certificate of Tread lifting,School of Anti-anging and regernerative medicine, Mae Fae Luang University
 • Certificate of Basic and Advance Filler injection ,SAP acedemy
 • Attending a short intensive course in Aesthetic Medicine ,Hand on Toxin Training Program ,Hugel ,Thailand, November 2022
 • Certificate of completion “Ultrasonic Assisted Lipolysis”.School of Anti-aging and regernerative medicine ,Mae Fae Luang University
 • Fellowship of Liposuction Surgery by Dr.Lee Yun Yang ,Kangnum ,Sounth korea