นพ.รัชพล สดาวรรธน์

นพ.รัชพล สดาวรรธน์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 17689

พูจองคลินิก ยกระดับความงาม มาตรฐานเกาหลี
ติดต่อเราเพื่อปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ
 • การอบรมทางศัลยศาสตร์ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพ
 • การอบรมทางศัลยศาสตร์ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟูแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพ
 • Visiting Scholarship in craniofacial and micro surgery in Plastic and reconstructive surgical department, Chung Gung Memorial Hospital, Taipei, Taiwan
 • Visiting fellow in dermatologic laser surgery, Division of Dermatology, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ
 • ฝึกอบรมศัลยกรรมใบหน้ากับคลินิก 3 แห่งที่ประเทศเกาหลีใต้
  – Samsung Plastic surgery clinic, Gangnam, Korea
  – New face Maxillofacial clinic (Dr. Nara Kang), Gangnam, Korea
  – Visiting fellow at BK plastic surgery hospital, Gangnam, Korea

สมาคมวิชาการ

 • แพทย์สภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
 • American Society of Plastic Surgeons (ASPS)