พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ

พญ.กัญญ์ชิสา วงศ์ไชยกิจ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 41808

พูจองคลินิก ยกระดับความงาม มาตรฐานเกาหลี
ติดต่อเราเพื่อปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุ 2560
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 2563

สมาคมวิชาการ

  • ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกชมรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ