นพ.สุเมธ บุญญเจตน์พงษ์​

นพ.สุเมธ บุญญเจตน์พงษ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 39426

พูจองคลินิก ยกระดับความงาม มาตรฐานเกาหลี
ติดต่อเราเพื่อปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ประวัติการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกสมาคมวิชาการ
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • International membership in Korean College of cosmetic Surgery (KCCS)

CERTIFICATE SPECIALIST

 • Certificate of Breast Augmentation Surgical Excellence workshop 2017-2019 , Phuket , Thailand
 • Certificate of completion in International Meeting of The Asean Meeting of Aesthetic Surgery and Medicine (AMAS) 2017-2018, BKK , Thailand
 • Certificate of Attendance in Special Expert course of the Korean college of Cosmetic Surgery 2018 , Seoul Korean
 • Certificate of Attendance in Hand-on Dissecting Facial Aesthetic Procedure workshop TACS 2018,BKK, Thaialnd
 • Certificate of Attendance in Mastering Addvance
  Rhinoplasty TACS 2018 , BKK, Thailand
 • Certificate of Attendance in 30th Conference for 10the Anniversary of KSKCS&KCCS Live Surgery Workshop 2018 , BKK , Thailand
 • Certificate of Completion of Lipo V Face & Body K2 Lifting 2016 , Bkk , Thailand
 • Certificate of Attendance in the 4th Japan-Thailand Collaboration Program for Advance Endoscopic Surgery Training Course 2016, BKK, Thailand
 • Certificate of Attendance in Laparoscopic Surgery Advance Course IRCAD-TAIWAN 2016 . Lukang, Taiwan